Skelbiamas konkursas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ logopedo pareigybei užimti

IMG_9797

Skelbiamas konkursas Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“
logopedo pareigybei užimti

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos adresas: Vilniaus g. 38D, Šiauliai, el.paštas: salduve@splius.lt
Pareigų pavadinimas: logopedas

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, logopedo profesinę kvalifikaciją.
2. Turėti logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje (pageidautina ikimokyklinėje įstaigoje).
3. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
4. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Švietimo įstatymu.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis.
Privalumai:
1. Pirmaeilės pareigos.
2. Parengtas kokybiškas ir inovatyvus veiklos planas su vaikais, kurie turi specialiuosius ugdymosi poreikius.

Funkcijos:
1. Įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius įstaigoje.
2. Bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (gobėjais) su miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.
4. Sudaro individualias ir grupines specialiųjų ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, tvarko savo dokumentus, rengia veiklos ataskaitas.
5. Padeda auklėtojoms pritaikyti mokomąją medžiagą ir priemones vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba.
6. Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
7. Taiko savo darbe logopedijos naujoves, atnaujina, įsigyja metodines priemones bei taiko logopedinių pratybų metu.

Atsakomybė:
Logopedas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių vaikų saugumą savo darbo metu, už vaikų saugumą darbo metu.
Darbo užmokestis:
Darbo užmokesčio koeficientas – 3.81BMA (341.91, neatskaičius mokesčių)
Darbo krūvis – 0,6 etato
Darbas pagal darbo grafiką (kasdien, pamainomis).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (el.paštu).
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Asmeninių privalumų sąrašas (seminarų pažymėjimai, gebėjimai ir dalykinės savybės).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Informaciją galima gauti tel: (841) 523857
Kontaktinis asmuo – Nijolė Korsakienė, direktorė

Skelbimas galioja:
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Konkurso data:
2017 lapkričio 29 d., 10 val. l/d „Salduvė“ kabinete Nr.5

Pastaba: pretendento veiklos planas pristatomas į įstaigą arba siunčiamas el.paštu iki š.m. lapkričio 27 dienos.

Naujausi įrašai Archyvas Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ"
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
tel. 8 41 52 38 57
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Autobusų maršrutai, kuriais galima atvykti ir išvykti iš įstaigos: 1, 6, 25.

Paieška svetainėje


Facebook`as