SKELBIAMA ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (GRUPĖS AUKLĖTOJO) PAREIGAS

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo pedagogas.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2019 m. rugsėjo 2 d.

Darbo pobūdis: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas pagal patvirtintas programas ir bendravimas su ugdytinių tėveliais.

Kvalifikaciniai reikalavimai: 1) turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimą; 2) gerai mokėti lietuvių kalbą ir sklandžiai, argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 3) išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą; 4) gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus; 5) gebėti bendradarbiauti su šeima, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus ar globėjus; 6) mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 7) būti iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
- gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ raštinėje (Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai) tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (salduve@splius.lt) iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. 9.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis: apie 630 eur, mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą.

Darbo laikas: 36 val. per savaitę, pagal nustatytą darbo tvarkaraštį.

Darbo vietos adresas: Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami asmeniškai.

Informacija mob. 8 656 06 207.

Naujausi įrašai Archyvas Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ"
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank", AB
Banko kodas 73000
Autobusų maršrutai, kuriais galima atvykti ir išvykti iš įstaigos: 1, 6, 25.

Paieška svetainėje


Facebook`as