Planavimo dokumentai

 2018-2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje organizuojamas pagal lopšelio-darželio “Salduvė” ikimokyklinio ugdymo programą “Salduvės takeliu…”, patvirtintą įstaigos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. K-2.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA “SALDUVĖS TAKELIU…”

 

 LOPŠELIO-DARŽELIO “SALDUVĖ” DARBUOTOJU DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 2017 METŲ VIDAUS VEIKLOS KOKYBĖS VISUMINIS ĮSIVERTINIMAS

 LOGOPEDINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

Naujausi įrašai Archyvas Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
tel. 8 41 52 38 57
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas “Swedbank”, AB
Banko kodas 73000
Direktorė – Nijolė Korsakienė
Autobusų maršrutai, kuriais galima atvykti ir išvykti iš įstaigos:
Nr. 1,6,25.

Paieška svetainėje


Facebook`as