Paslaugų kainoraštis

VADOVAUJANTIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMU NR. T-278 “DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠU”

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą:

 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą  – 7,24 €.
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:
 • už patiekalų gamybą – 0,58  €;
 • už produktus:
Grupės 1 maitinimas (pusryčiai arba pavakariai) 1 maitinimas(pietūs) 2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) 3 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai 4 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
Lopšelio grupės  0,42 €  0,85 €  1,27 €  1,69 €  1,92 €
Darželio ir priešmokyklinės grupės  0,48 €  0,96 €  1,44 €  1,92 €  2,15 €

 

 Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimo skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo) per dieną. Pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną be maitinimo, atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas. Mokamas tik mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei šeimoms, kurių du ir daugiau vaikų lanko tą pačią švietimo įstaigą.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas :

 • Jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) kasmetinių atostogų metu (pateikus tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų prašymą);
 • Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vasaros mėnesiais, ne mažiau kaip 5 d. (pateikus tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų prašymą);
 • Moksleivių Kalėdų ir Velykų atostogų metu;
 • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • Kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20° C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.
 • Jei šeima yra įrašyta į rizikos šeimų grupę.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50%:

 • Šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose arba jiems nustatytas neįgalumas);

Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.
Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąją tvarka.

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

GERBIAMI TĖVELIAI, maloniai Jūsų prašome, kad tėvų atlygį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokėtumėte tiksliai pagal kvite nurodytą sumą. Priešingu atveju, sumokėjus netikslią sumą, bus iškraipomi buhalterinės programos duomenys. Iškilus neaiškumas, prašome kreiptis į buhalterę Tomą Drigotienę tel. (8 41)  52 44 38.

 

 

Naujausi įrašai Archyvas Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“
Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
tel. 8 41 52 38 57
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas “Swedbank”, AB
Banko kodas 73000
Direktorė – Nijolė Korsakienė
Autobusų maršrutai, kuriais galima atvykti ir išvykti iš įstaigos:
Nr. 1,6,25.

Paieška svetainėje


Facebook`as